• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร

29 มิถุนายน 2560

สำนักงานกฎหมาย ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร

กองนายพาหนะอาคารและสถานที่ ร่วมกับกองกลาง

ณ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

เมื่อวานที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐