• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

17 กรกฎาคม 2561

การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพบุคลากรภายใน มก. ประจำปี 2561

มีการจัดการแข่งขันกีฬา 2 ช่วง ได้แก่

 

1. กีฬาที่แข่งขันระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2561 ที่สำนักงานกฎหมายส่งบุคลากรเข้าร่วม ประกอบด้วย

    - แชร์บอล (ทีมหญิง) 

    - แบตมินตัน (ชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม) 

    - ว่ายน้ำ (ผลัดจับโฤมเตะขาหญิง)

2. กีฬาที่แข่งขันวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย

    - แชร์บอลชิงชนะเลิศ

    - แบตมินตันชิงชนะเลิศ และชิงอันดับ 3 

    - กีฬาฮาเฮ ได้แก่ วิ่งกระสอบ ชักเย่อ

และสำนักงานกฎหมาย มีบุคลากรร่วมเป็นเชียร์ลีดเดอร์