• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย ประจำปี 2562

27 มีนาคม 2562

โครงการสัมมาทิฐิสำนักงานกฎหมาย 

เรื่อง ฐานข้อมูลคดีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงแรมไอธารา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี