• สายตรงผู้บริหาร 02-942-8200-45 ต่อ 4035 และ 0-2942-7050

ข่าวและภาพกิจกรรม

สำนักงานกฎหมาย

กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลประจำรัชสมัย (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

01 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลประจำรัชสมัย (ต้นรวงผึ้ง) เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ บริเวณสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน